Schooltijden en vakanties

Schooltijden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

's ochtends: van 8.30 uur tot 12.00 uur

's middags: van 13.00 uur tot 15.00 uur

woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

 

De pauze is 's ochtends van 10.15 uur tot 10.30 uur

Groep 1 is op vrijdag vrij

De groepen 2 t / m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij

 

 

 

Schoolvakanties

Schooljaar 2016-2017

 Zomervakantie: t/m 3 september

Maandag 4 september start het schooljaar 2017-2018.

Schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie: 23 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart

Paasvakantie: 30 maart t/m 2april

Koningsdag: 27 april

Meivakantie: 30 april t/m 11 mei

Hemelvaart: 10 en 11 mei

Pinksteren:  20 en 21 mei

Zomervakantie: 23 juli t/m 31 augustus