Overblijven

Medewerkers van kinderopvang 'De Grondzeiler' zorgen voor de voor- en tussen schoolse opvang. In artikel 28 van de Wet Primair Onderwijs staat vertaald het volgende: De school (het bestuur) stelt de leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. De  kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers.

De personen, die belast zijn met het toezicht tijdens het overblijven zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Ieder schooljaar sluiten wij een collectieve scholierenongevallenverzekering af. De kinderen en de hulpouders zijn dan verzekerd tijdens alle activiteiten die door de school worden georganiseerd.