Ontwikkelingen

We hebben er even op moeten wachten, maarrrrrr….daar zijn ze dan!
De nieuwe I-pads die zijn opgehaald met de sponsorloop.

Wat een enorme prestatie!

Op dit moment zijn we veel bezig met het inzetten van I-pads in klassen. Zo worden er Qr-codes gebruikt om extra instructie te krijgen of iets te weten te komen over een bepaald onderwerp.

 

 

 

Onderwijsontwikkeling Regenboog Leens

Het team van de Christelijke Dalton Basisschool de Regenboog uit Leens heeft de afgelopen drie jaren niet stil gezeten wat betreft de onderwijsontwikkeling.

Een voorbeeld hiervan is Stichting leerKRACHT.

 

 Dit schooljaar gaat het team al voor het derde jaar werken met het concept van stichting leerKRACHT. Stichting leerKRACHT gaat uit van een cultuur om op school te creëren van: ‘Elke dag samen een beetje beter’. Drie processen staan hierin centraal: lesbezoek en feedback gesprek, gezamenlijke lesvoorbereiding en gestructureerd kort overleg met het team bij een bord om leerling doelen en verbeteracties te bespreken.
Vanaf schooljaar 2014-2015 is de Regenboog enthousiast aan de slag gegaan met deze cultuurverandering. We kunnen zeggen dat we op de goede weg zijn samen een professionele cultuur op school te creëren, waarin gezamenlijk beleid, onderlinge communicatie en professioneel omgaan met elkaar en de schoolleiding belangrijk zijn. Ook met de kinderen zijn we hiermee aan de slag gegaan. Wekelijks vinden in alle groepen bordsessies plaats, waar gereflecteerd wordt, nieuwe doelen benoemd worden, afspraken gemaakt worden en gevierd wordt. In de bovenbouw worden deze bordsessies  door de kinderen geleid.

Groep 4 en 6 werkt met het programma Snappet. Wij starten hiermee met het vakgebied rekenen. De kinderen werken op tablets, hierop verwerken ze de rekenles. De kinderen krijgen direct feedback na het maken van de opgave waardoor zij gelijk weten of ze de opgave goed of fout hebben gemaakt. De leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen èn van de hele groep. Deze feedback kan direct ingezet worden om het leerproces te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het werken met Snappet positief effect heeft op de leerresultaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast vernieuwen we regelmatig onze methoden en werken we met i-pads in alle groepen.

Op dit moment werken we in alle klassen met Qr-codes

 

 

 

 

Onze school

De Regenboog is een Christelijke Dalton basisschool voor kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar. We zijn voornamelijk een dorpsschool, maar ook kinderen buiten het dorp bezoeken onze school. Een kleine, vriendelijke en overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent. Samen (schoolleiding, leerkrachten, ouders én kinderen) proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze optimaal kan ontplooien.

Onze school ligt in het hart van Leens. De regenboogkleuren komen duidelijk naar voren in de school. De groepen zijn duidelijk herkenbaar doordat ieder lokaal een bepaalde kleur van de regenboog heeft.

Onze school heeft 4 groepen. Momenteel bezoeken 80 leerlingen onze school en we werken met 7 leerkrachten een directeur, een intern begeleider en een vakleerkracht gymnastiek. 

In onze school is de Torenklas van de gemeente de Marne gehuisvest. Op donderdagochtend komen de leerlingen van onze scholen uit de gemeente de Marne samen en krijgen les van onze gespecialiseerde torenklas leerkracht.

Voor en tussen de middag  is er opvang voor de kinderen geregeld. De naschoolse opvang is in ons gebouw gevestigd en wordt georganiseerd door de stichting de grondzeiler.

In onze school is  peuterspeelzaal Bruintje Beer gehuisvest.

Kortom: het is een kleurrijke school waar iedereen welkom is.