De plusklas

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar noodzaak. We streven ernaar om het beste uit ieder kind te halen en kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling. Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind!

Alle VCPO-scholen verzorgen ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, maar ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben op reken-, taal- of sociaal emotioneel gebied. De laatste jaren realiseren we ons steeds vaker dat er nog een groep leerlingen is die extra hulp nodig heeft. De leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.

De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Het risico op onderpresteren is dan groot. Om dat te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat het kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.


De VCPO-Plusklas

Soms blijkt dat deze aanpassingen nog niet voldoende zijn. Voor deze kinderen is er in iedere gemeente een VCPO- school die de Plusklas aanbiedt. De Plusklas is een groep leerlingen die op een dagdeel samen passend onderwijs krijgt.  Alleen leerlingen die gescreend zijn, komen in aanmerking voor deze groep. In de Plusklas leren deze leerlingen samen met leerlingen van andere scholen en krijgen daar les met ontwikkelingsgelijken door een speciaal opgeleide leerkracht. De rest van de week werken de leerlingen in hun eigen klas, op hun eigen school. Het verschil is wel dat de leerstof voor hen wordt aangepast door ‘compacten en verrijken’.