Week nieuws groep 3 en 4

Hoi allemaal.

Welkom op de pagina van groep 3 en 4.

In groep 3 zitten 9 kinderen en in groep 4 8 kinderen.

Wat leren we zoal in groep 3? Lezen: We beginnen met het leren van woorden en letters. Dit doen we iedere dag met Veilig leren Lezen en al gauw lezen we zinnen en verhalen. Rekenen: We leren sommen maken tot 20. We leren over o.a. de verliefde harten, de tweelingen en de vrienden van 10. We springen regelmatig door de klas met sprongen vooruit. Soms ook achteruit. Schrijven: We leren schrijven met schrijfletters en oefenen het schrijven.

 

In groep 4 werken we 3x per week met Estafette technisch lezen. We lezen woordrijen samen, teksten met een maatje en je maakt ook veel leesopdrachten zelf.

Spelling : We leren hier alles over regel-woorden, weet-woorden, net-als-woorden en luisterwoorden. We oefenen dagelijks op school maar ook thuis. Zo snappen we het nog beter.

Taal: We gebruiken dezelfde methode als bij spelling (Taal Actief) en leren o.a. van alles over zinnen (vraagzinnen, doe-woorden, verander-zinnen, hoofdletters en punten, etc.) het alfabet, enkelvoud en meervoud. Ook schrijven we af en toe een verhaal.

Rekenen: We werken op een tablet van snappet. We werken allemaal op ons eigen niveau.

Schrijven: we blijven oefenen om een nóg beter handschrift te krijgen. En we leren de s. Verkeer: Veilig Verkeer Nederland stuurt ons werkbladen op waardoor we leren ons veilig in het verkeer te bewegen.

Wat doet groep 3/4 samen?

Natuur: we gaan kijken naar de omgeving, vooral naar de seizoenen. Klokhuis, Huisje-BoompjeBeestje en Willem Wever helpen ons hierbij.

Gym: we gymmen twee keer in de week: op maandag- en vrijdagochtend. Maandag spel en vrijdag toestellen.  

Creatieve vakken: elke donderdag hebben we een crea uur. We knutselen dan met alle groepen. 

Ook tekenen we 1 keer in de week.