Op dinsdagochtend 15 maart opende burgemeester Koos Wiersma de schoolbieb van CBS de Regenboog te Leens. Deze heeft de toepasselijke naam “De Boekenboog” gekregen, bedacht door Alienke Boven uit groep 8. De burgemeester knipte een lintje door en ging met twee kinderen van de school door de dichtgeplakte deur van de nieuwe bibliotheek naar binnen en las voor uit één van zijn eigen boeken.

 

Met de schoolbieb wil CBS de Regenboog het lezen stimuleren. Dit doen ze al door ‘s ochtends in iedere groep te beginnen met lezen. Met de bibliotheek wil de school eengroter assortiment van boeken aanbieden aan de kinderen om het lezen nog leuker te maken. Want hoe meer leesplezier hoe groter de woordenschat, spellingsvaardigheid en tekstbegrip van de kinderen zal worden.

CBS de Regenboog sluit met dit project aan op de landelijke aanpak “Bibliotheek op school” voor het primair onderwijs waarin bibliotheken, scholen en gemeenten samenwerken aan de verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van kinderen.