Meervoudige intelligentie

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden.

Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Geen gemakkelijke opgave, zo lijkt het. Toch valt dit mee. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). We maken gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite zijn we bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind.

We doen dit aan de hand van VierKeerWijzer van Marco Bastmeijer. Op zijn website legt hij de naam uit:

Lees meer hierover op www.vierkeerwijzer.nl.

Onder begeleiding van Marco Bastmeijer hebben we de afgelopen jaren de zaakvakken een andere "les-insteek" gegeven. Zowel Geschiedenis Anders, Aardrijkskunde Anders als Natuur Anders draait nu volledig in groep 3 t/m 8. Tekenen, handvaardigheid en muziek linken we zoveel mogelijk aan de thema's.