Leermethoden

Onze lesmethoden zijn zorgvuldig uitgekozen door het team, passend bij de missie en visie van onze school.

Overzicht

 Godsdienst Kind op maandag
Sociaal emotionele ontwikkeling Leefstijl
 Rekenen  Rekenrijk op Snappet
 Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 
 Taal Taalactief 4 op Snappet
Voortgezet technisch lezen Estafette
 Begrijpend lezen Leeslink
 Spelling Taalactief 4 op Snappet
 Schrijven Schrijven i/d basisschool 
 Aardrijkskunde 4XWijzer
 Geschiedenis 4XWijzer
 Biologie 4XWijzer
 Verkeer V.V.N.
 Engels Groove me
 Creatief 4XWijzer
 Kleuteronderwijs Kleuterplein
 Studievaardigheden groep7/8 Blits