Schooltijden

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur en 12.45 uur welkom op het schoolplein. Dan is er pleinwacht en valt uw kind onder onze verantwoordelijkheid.

Stuurt u de kinderen bij slecht weer niet te vroeg naar school; 5 minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel zodat we op tijd kunnen beginnen!

Tijden:

8.30 – 11.45 uur maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

8.30 – 12.30 uur woensdag morgen

13.00 – 15.15 uur maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag

De pauzes zijn van 10.15 – 10.30 uur.

Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.

Groep 1 en 2 hebben een aantal extra vrije dagen (zie de agenda)

Vakantierooster 2016-2017

Zomervakantie 2016 ma 18 juli t/m vrij 26 augustus
Eerste schooldag 2016 ma 29 augustus
Herfstvakantie 2016 ma 17 oktober t/m vrij 21 oktober
Kerstvakantie 2016/2017 ma 26 december t/m vrij 6 januari
Voorjaarsvakantie 2017 ma 20 februari t/m vrij 24 februari
Goede vrijdag 2017 vrij 14 april
2e Paasdag 2017 ma 17 april
Meivakantie 2017 ma 24 april t/m 28 april
Koningsdag 2017 woe 27 april (in meivakantie)
Bevrijdingsdag 2017 vrij 5 mei
Hemelvaart 2017 do 25 en vrij 26 mei
Pinksteren 2017 ma 5 juni t/m 10 juni
Zomervakantie 2017 ma 24 juli t/m vrij 1 september