Schooltijden

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur en 12.45 uur welkom op het schoolplein. Dan is er pleinwacht en valt uw kind onder onze verantwoordelijkheid.

Stuurt u de kinderen bij slecht weer niet te vroeg naar school; 5 minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel zodat we op tijd kunnen beginnen!

Tijden:

8.30 – 11.45 uur maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

8.30 – 12.30 uur woensdag morgen

13.00 – 15.15 uur maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag

De pauzes zijn van 10.15 – 10.30 uur.

Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.

Groep 1 en 2 hebben een aantal extra vrije dagen (zie de agenda)

Vakantierooster 2017-2018

Zomervakantie 2017

Ma 24 juli t/m vrij 1 september 2017

Eerste schooldag 2017

Ma 4 september 2017

Herfstvakantie 2017

Ma 23 oktober t/m vrij 27 oktober 2017

Kerstvakantie 2017/2018

Ma 25 december 2017 t/m vrij 5 jan 2018

Voorjaarsvakantie 2018

Ma 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede vrijdag 2018

Vrij 30 maart 2018

2e Paasdag 2018

Ma 2 april 2018

Meivakantie 2018

30 april t/m 11 mei 2018

   

Koningsdag 2018

Vrij 27 april 2018

Bevrijdingsdag 2018

Za 5 mei 2018

Hemelvaart 2018

Do 10 en vrij 11 mei 2018

Pinksteren 2018

Ma 21 mei 2018

Zomervakantie 2018

23 juli t/m 31 augustus 2018