Schooltijden

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur en 12.45 uur welkom op het schoolplein. Dan is er pleinwacht en valt uw kind onder onze verantwoordelijkheid.

Stuurt u de kinderen bij slecht weer niet te vroeg naar school; 5 minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel zodat we op tijd kunnen beginnen!

Tijden:

8.30 – 11.45 uur maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

8.30 – 12.30 uur woensdag morgen

13.00 – 15.15 uur maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag

De pauzes zijn van 10.15 – 10.30 uur.

Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.

Groep 1 en 2 hebben een aantal extra vrije dagen (zie de agenda)

Datalijst 2018-2019

 

Datum

Activiteit

Maandag 3 september

Eerste schooldag

Maandag 3 september

Start gouden weken

Maandag 3 september

Stoetbomen groep 1 om 11:30 uur op het schoolplein van de school
(De rode loper rollen we graag uit!)

Vrijdag 7 september

Rapport inleveren

Donderdag 13 september

Informatie/ontmoetingsavond voor ouders en leerkrachten

Groep 1/2/3  ronde 1 19:00-19:45 uur
Groep 4/5 ronde 2 19:45-20:30 uur

Groep 6/7/8 20:30 -21:15 uur

Week 38

Omgekeerde oudergesprekken  met ouders waarvan hun kinderen nieuw zijn voor de  leerkrachten.

 

Groep 4/5 ouder/kind/leerkrachtgesprek

Woensdag 19 september 2018

De Burgemeester mevr. Van Beek komt op bezoek op de Rank

Maandag 1 oktober

Groep 1 en 2 is vrij

Hele dag

Groep 3 NIET, zij gaan naar stamgroep middenbouw (daar is hun juf Els)

Woensdag 3 oktober

De schoolfotograaf komt foto’s maken van ons allemaal.
Broertjes/zusjes die niet op school zitten, kunnen ook op de familiefoto.

3 -14 oktober

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek van 2018 start op woensdag 3 oktober 2018. Het thema van deze week wordt “Vriendschap”.

Donderdag 11 oktober

14:15 – 15:15 uur Kinderboekenweekpresentatie cbs De Rank 2018 (Iedereen is welkom!)

Vrijdag 19 oktober 2018

Margedag alle leerlingen zijn vrij

De leerkrachten volgen een training Coöperatief leren

22 t/m 26 oktober (week 43)

Herfstvakantie

Dinsdag 30 oktober

“Kom kijken in de klas”

Start om 8:30 uur
8:30 – 9:30 uur open moment voor ouders/grootouders om te kijken hoe er wordt lesgegeven op de Rank en rondleiding van leerlingen.

Donderdag 1 november

Groep 1 en 2 zijn de hele donderdag vrij

Groep 3 NIET, zij gaan naar de stamgroep Middenbouw

 

Sint-Maarten alle leerlingen maken lampion

Maandag 12 november

Groep 1 en 2 zijn de middag vrij

Groep 3 NIET, zij gaan naar de stamgroep Middenbouw

IB gesprekken Zorg en Begeleiding

Woensdag 5 december

Sinterklaas

Woensdag 19 december

Kerstviering

Vrijdag 21 december

De leerlingen zijn vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij

24 december t/m 4 januari

Kerstvakantie

21  januari ( periode 3 weken)

Start Citotoetsen

Week 7

Schooladviezen groep 8

Na schooltijd worden ouders met hun kind in groep 8 uitgenodigd voor een gesprek verwijzing naar VO

18 februari t/m 22 februari

Voorjaarsvakantie

Maandag 25 februari

Groep 1 en 2 zijn ’s middags vrij
IB gesprekken n.a.v. Cito toetsen

Woensdag 27 februari

Alle leerlingen zijn vrij (Groep 1-8)
Marge dag

Hele team is aanwezig voor dag rond Schoolplan ontwikkeling (voor 4 jaar beleid)

Vrijdag 1 maart

Rapport mee

Woensdag 6 maart en Maandag 11 maart

Leerkrachten nodigen ouders uit.
Er wordt een middag en een avond aangeboden in afstemming met de leerkracht. U ontvangt op tijd van de leerkracht de uitnodiging.

Woensdag 20 maart

Open ochtend CBS De Rank 9:00 – 11:00 uur

Voor 30 maart

Rapport inleveren

Donderdag 4 april

Theoretisch verkeersexamen

Vrijdag 12 april

Landelijke Koningsdagspelen voor de scholen met ontbijt/lunch
Sportdag onderbouw

Groep 5-8 continurooster tot 14:00 uur

Dinsdag 16 april

Woensdag17 april

Eindtoets I.E.P.

Donderdag 18 april

Paasviering en lunch voor de kinderen
continurooster tot 14:00 uur

19 april

Goede Vrijdag

22 april t/m 3 mei

Meivakantie

Donderdag 9 mei

Groep 1 (is al vrij) en groep 2 is ook vrij

IB gesprekken Zorg en Begeleiding

Zondag 12 mei

Moederdag

Woensdag 15 mei

Margedag alle leerlingen vrij groep 1 -8

Nieuw schooljaar in ‘t Zicht

Donderdag 16 mei

Schoolreisdag voor groep 1 -8

Donderdag 30 en 31 mei

Hemelvaart

3 juni  (periode 2 weken)

Start Cito toetsen

16 juni

Vaderdag

Maandag 10 juni

Tweede Pinksterdag

Donderdag 27 juni

Groep 1 (is al vrij) en groep 2 is ook vrij

IB gesprekken Zorg en Begeleiding

Vrijdag 28 juni

Rapport mee

Woensdag 3 juli

Oudergespreksmiddag 13:00 – 17:30 uur
Oudergesprek op verzoek van ouders (vrijblijvend)

?

Sportdag Bovenbouw

 

Donderdag 4 juli

Ochtend
Stoeltjes passen in de nieuwe groep

Woensdag 10 juli

Afscheid groep 8 en feest met ouders en groep 1-8

Vrijdag 12 juli

Informatie zal z.s.m. volgen