Leerlingenraad

Op cbs De Rank heeft de eerste leerlingenraad vergadering plaats gevonden
Dit houdt in dat kinderen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school. Op deze wijze leren kinderen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. De leerlingenraad zal bestaan uit jongens en meisjes uit de groepen 6 t/m 8.  Groep 6 en 7 (elk 2 leden) en groep 8 (3 leden).
Mathilde Lievers heeft een introductie gegeven in de groepen over de bedoeling van de leerlingenraad. Wat is de leerlingenraad en hoe kies je iemand voor de leerlingenraad en wat moet deze persoon kunnen. In de klas is er uiteindelijk gestemd welke leerlingen daarvoor geschikt worden geacht door de klas.

Door het deelnemen aan de leerlingenraad, leren de leerlingen o.a.   

 • een eigen mening vormen
 • ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren
 • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
 • actief luisteren, te overleggen en samen te werken 
 • elkaars mening te respecteren
 • op speelse wijze de werking van democratie en om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
 • zich te motiveren voor school en omgeving.

Over welke aangelegenheden kan in de leerlingenraad worden gesproken?

 1. algemene schoolzaken, wat kan of moet anders
 2. regels en afspraken
 3. meedenken over het schoonhouden en de inrichting van het plein
 4. voorkomen van pesten of buitensluiten
 5. meedenken over spelen op het plein
 6. acties en buitenschoolse activiteiten
 7. enz.

In de leerlingenraad gaat het niet over minder rekenen of over klachten. Met klachten moeten ze naar de eigen leerkracht.