Welkom op onze website

Wij zijn een school voor primair onderwijs en benaderen leerlingen actief adaptief (onderwijs op maat).
We hebben oog voor dyslexie, dyscalculie en sociaal emotionele problemen. Ook is op Cbs De Rank aandacht voor leerlingen die méér aankunnen. Natuurlijk schenken we ook veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling: muziek, drama, dans en handvaardigheid.

De ochtenden geven we voornamelijk les in combinatieklassen met 2 groepen. We werken dan vooral aan taal, rekenen en spelling. ’s Middags werken we dan met name in de VierKeerWijzer-vorm (meervoudige intelligentie) aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en crea.

Veel plezier op onze website!

 


 

 Een school van: VCPO Noord-Groningen