Welkom op onze website

NIEUWS:

Onze leerlingen geven de school een 9,2. Klik hier voor de resultaten van de Leerlingtevredenheidspeiling van december 2018. De resultaten van ouders 8,1 en personeel (leerkrachten) 8,8 staan onder het kopje Informatie bij Downloads.

 

CBS De Rank is een christelijke basisschool met een open karakter.
Onze school behaalt goede resultaten met de kinderen.
Wij willen doen wat werkt en er toe doet!
Op onze school hebben we een duidelijke onderwijskundige en pedagogische visie die tegemoet komt aan het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van kinderen. Kinderen leren elke dag op onze school en wij als team ook!
Onze school heeft duidelijk kenmerken van een Jenaplanschool en een Daltonschool. We werken vanuit de Stamgroepen. Met elkaar leren, werken en samen leven en omgaan met de verschillen die je op een basisschool duidelijk en zichtbaar tegenkomt, zodat je optimaal uiteindelijk naar het Voortgezet Onderwijs kunt uitstromen. Uitstromen naar een richting die bij jou past. Samen met ouders en kinderen en team trekken we de basisschoolperiode op.
We hebben heldere verwachtingen van wat onze kinderen moeten en kunnen ontwikkelen. Onze kinderen hebben een eigen weektaak passend bij hun niveau en er wordt gericht gewerkt aan leerdoelen. Kinderen nemen we serieus, eigenaarschap (zelf keuzes maken, verantwoording dragen voor wat je doet en zegt), samenwerken, omgaan met de verschillen die we zien bij elkaar.
We hebben heldere waarden en vandaaruit zijn onze normen ontstaan, onze afspraken, routines.
Kiezen voor de Rank is kiezen voor rust, “reinheid”, regelmaat en relatie. Ons Logo zegt “CBS De Rank. Iedereen uniek, Samen sterk!

 

Waarden van cbs de Rank
Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid

 


 

 Een school van: VCPO Noord-Groningen