Welkom op de pagina van groep 6,7&8

Nieuws uit de groep

Op deze groepspagina kunt u informatie vinden over groep 6,7 en 8. In onze groep zitten 15 kinderen. In de klas zit iedereen door elkaar en werken de leerlingen vaak samen. Instructie wordt gegeven aan de instructietafel.

Dit schooljaar werken we voor het eerst met Snappet op tablets bij rekenen, taal en spelling. De kinderen zijn hier heel enthousiast over. Ze werken hier naast de groepsplanning aan hun eigen doelen.

Ook blijft MI voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie voor veel kinderen een favoriete tijd van de dag. Elk thema staat 3 weken centraal in de klas. We hebben al een geweldige ophaalbrug in de klas gehad tijdens het thema 'Middeleeuwen'. Aan het eind van het thema moeten de leerlingen 5 vragen kunnen beantwoorden. Aan de vragen wordt tijdens de leerkrachtsgebonden lessen aandacht gegeven maar kan ook thuis aan worden gewerkt. Uiteindelijk moeten de leerlingen deze vragen tijdens de toets (dezelfde 5 vragen) kunnen beantwoorden.

Elke week staat het nieuws van onze groep in de nieuwsbrief. Deze staat ook op de website. Informatie voor groep (7 en ) 8 over het VO vindt u ook op onze groepspagina.

Huiswerk

Huiswerk wordt nu eerst alleen gegeven voor topografie en MI. In de nieuwsbrief staat elke week vermeld of en wat het huiswerk is en ook in de klas staat dit op het whiteboard voor de leerlingen.

De meeste kinderen hebben hier thuis nog wel wat hulp bij nodig. Sommigen alleen even een opmerking als: 'heb je je huiswerk al af voor donderdag?'. Anderen hebben wat meer hulp nodig bij het plannen maar ook bij het oefenen. Het is beter om op tijd te beginnen en elke dag even te oefenen. De laatste dag alles leren werkt bij de meeste kinderen niet goed.

Voortgezet Onderwijs

Op www.scholenmarktgroningen.nl vindt u alle informatie over de scholenmarkt in de Martiniplaza. Een aantal VO scholen presenteren zich hier op dinsdag 14 en woensdag 15 november 2017.

Fotoalbums