Welkom op de pagina van groep 6,7&8

Nieuws uit de groep

Op deze groepspagina kunt u informatie vinden over groep 6,7 en 8. In onze groep zitten 15 kinderen. In de klas zit iedereen door elkaar en werken de leerlingen vaak samen. Instructie wordt gegeven aan de instructietafel.

Dit schooljaar werken we voor het eerst met Snappet op tablets bij rekenen, taal en spelling. De kinderen zijn hier heel enthousiast over. Ze werken hier naast de groepsplanning aan hun eigen doelen.

Ook blijft MI voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie voor veel kinderen een favoriete tijd van de dag. Elk thema staat 3 weken centraal in de klas. We hebben al een geweldige ophaalbrug in de klas gehad tijdens het thema 'Middeleeuwen'. Aan het eind van het thema moeten de leerlingen 5 vragen kunnen beantwoorden. Aan de vragen wordt tijdens de leerkrachtsgebonden lessen aandacht gegeven maar kan ook thuis aan worden gewerkt. Uiteindelijk moeten de leerlingen deze vragen tijdens de toets (dezelfde 5 vragen) kunnen beantwoorden.

Elke week staat het nieuws van onze groep in de nieuwsbrief. Deze staat ook op de website. Informatie voor groep (7 en ) 8 over het VO vindt u ook op onze groepspagina.

Voortgezet Onderwijs

In de VO gids die uw zoon of dochter heeft gekregen kunt u alle data vinden van de Open Dagen. Veel plezier alvast!

Fotoalbums