Welkom op de pagina van groep 4-5

In groep 4 en 5 zitten 12 kinderen. De kinderen zitten in groepjes door elkaar. Elke morgen starten we met de kring.

Daarna volgt instructie voor groep 4 aan de instructietafel.Deze groep gaat hierna aan het werk op het leerplein. Bij de blauwe tafel kun je zitten als je geen begeleiding meer nodig hebt, bij de groene tafel als je soms nog hulp kunt gebruiken en bij de gele tafel zit je in de klas met de juf  dichtbij zodat je snel hulp kunt krijgen. Iedere dag kan deze plaats verschillen.Groep 5 krijgt na groep 4 instructie en gaat dan ook werken aan het leerplein met de werkeilanden.
Vanaf de zomervakantie werken we met Snappet. De vakken rekenen,spelling en taal worden gemaakt op een tablet. De kinderen krijgen directe feedback of de opgave goed of fout is. De juf ziet dit op het dashbord.
 
's Middags wordt er volgens de methode 4 keer wijzer met kaarten gewerkt aan een  thema.
 
In de afsluitende kring bespreken we de dag na en geven we veel aandacht aan het omgaan met elkaar.
 
Zo nu en dan zetten we een fotoalbum op de groepspagina, zodat u kunt zien waar we mee bezig zijn.
 

Gezellig vingerhaken in de klas!

Fotoalbums