Welkom op de pagina van groep 1-2-3

Welkom op de pagina van stamgroep 1,2,3!

We beginnen elke ochtend samen in de kring en daarna werken we in kleine groepjes aan onze eigen opdrachten. Om de beurt krijgen we instructie van de juf in de "kleine kring".

We werken in blokken van 3 weken aan de hand van thema's, hier mag iedereen aan meedoen op zijn eigen niveau.

Als de kinderen van groep 1 en 2 een buitenactiviteit hebben, gaat groep 3 zelfstandig aan het werk op het werkplein. Op het werkplein is altijd een juf aanwezig die je om hulp kunt vragen.

De juffen van onze stamgroep zijn juf Alice (op maandag en dinsdag) en juf Els (op woensdag, donderdag en vrijdag)

Op donderdagmiddag gaat groep 1 niet naar school.

Informatie over de dagelijkse gang van zaken vindt u op de website en in de nieuwsbrief.

Fotoalbums