Agenda

Datalijst

Datum

Activiteit

4 september

Eerste schooldag

4 september

Start gouden weken

6 september

Stoetbomen groep 1

13 september

Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. Personeelsdag van de organisatie VCPO N-G

Voor 15 september

Rapport inleveren

20 september

Schoolfotograaf

Week 38

Omgekeerde oudergesprekken  met ouders waarvan hun kinderen nieuw zijn voor de  leerkrachten.

 

22 september (vrijdagochtend)

Juniortocht om de Noord in Uithuizen
met allerlei leerzame en gezellige ontmoetingen op de route. Onze school neemt deel, jongste leerlingen waar ouders ongeveer 5 kilometer te ver voor vinden, kunnen in overleg vrijstelling krijgen.

Woensdag 20 september 2017

Schoolfotograaf

4 -15 oktober

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek van 2017 start op woensdag 4 oktober 2017. Het thema van deze week wordt Griezelen “Gruwelijk eng”.
Mogelijk voor u een discutabel thema.
U kunt erop vertrouwen dat we hier zorgvuldig mee omgaan.

Woensdagavond 11 oktober

Informatie/ontmoetingsavond voor ouders en leerkrachten

Groep 1/2/3  ronde 1 19:00-19:45 uur

Groep 4/5 ronde 2 19:45-20:30 uur

Groep 6/7/8 20:30 -21:15 uur

Donderdag 12 oktober

15:15 – 16:30 uur kinderboekenweekpresentatie cbs De Rank 2017

23 t/m 27 oktober (week 43)

Herfstvakantie

1 november

“Kom kijken in de klas”

Start om 8:30 uur
8:30 – 9:30 uur open moment voor ouders om te kijken hoe er wordt lesgegeven op de Rank en rondleiding van leerlingen.

9 november

Groep 2 is donderdagmiddag vrij
Interne Begeleiding gesprekken en juf Els begeleidt de groepen tijdens de gesprekken.

Groep 3 gaat op deze middag naar de combinatiegroep 4/5 en heeft wel les.

11 november

Sint-Maarten alle leerlingen maken lampion

15 november

Woensdagmiddag 12:30 – 18:00 uur mogelijkheid voor ouders om afspraak te maken met leerkracht (voortgangsgesprek vrijblijvend).

 

Project MI  Kerstvloed 1717
Donderdag 30 november

Presentatie voor ouders na schooltijd
15:30 – 16:30 uur

5 december

Sinterklaas

21 december

Kerstviering (avond) met de leerlingen en hun ouders in de kerk

22 december

De leerlingen zijn vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij

23 december t/m 5 januari

Kerstvakantie

15 januari ( periode 3 weken)

Start Citotoetsen

1 februari

Margemiddag
De kinderen gaan tot 12:00 uur naar school
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. analyseren Citoresultaten en voortgang

8 februari

Groep 2 is donderdagmiddag vrij
Interne Begeleiding gesprekken en juf Els begeleidt de groepen tijdens de gesprekken.

Groep 3 gaat op deze middag naar de combinatiegroep 4/5 en heeft wel les.

20 februari

Margemiddag
De kinderen gaan tot 12:00 uur naar school
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. werkmiddag handelingsplannen (evalueren, reflectie, logboek, opstarten nieuw HP)

Week 8

Na schooltijd worden ouders met hun kind in groep 8 uitgenodigd voor een gesprek verwijzing naar VO

26 februari t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

5 maart

Rapport mee

7 maart en 12 maart

7 maart contact middag met ouders 12:30 – 18:00 uur

12 maart contactavond vanaf 18:00 uur

21 maart

Open ochtend CBS De Rank 9:00 – 11:00 uur

Voor 29 maart

Rapport inleveren

29 maart

Paasviering en lunch voor de kinderen
14:00 uur vrij

30 maart/m 2 april

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag vrij

12 april

Theoretisch verkeersexamen voor groep 7

17 april en 18 april

Eindtoets I.E.P groep 8

20 april

Koningsspelen en tevens sportdag onderbouw
Groep 5/6/7/8 14:00 uur vrij

25 april 2018

Nieuw schooljaar in ’t zicht 2018-2019
Marge dag en alle leerlingen zijn vrij

 

26 april

Groep 2 is donderdagmiddag vrij
Interne Begeleiding gesprekken en juf Els begeleidt de groepen tijdens de gesprekken.

Groep 3 gaat op deze middag naar de combinatiegroep 4/5 en heeft wel les.

27 april t/m 11 mei

Meivakantie

13 mei

Moederdag

17 mei

Schoolreisdag voor groep 1 -5

21 mei

Tweede Pinksterdag leerlingen vrij

11 juni  (periode 2 weken)

Start Cito toetsen

17 juni

Vaderdag

26 juni

Margemiddag en alle leerlingen vrij
De kinderen gaan tot 12:00 uur naar school

Analyseren Citoresultaten

5 juli

Groep 2 is donderdagmiddag vrij
Interne Begeleiding gesprekken en juf Els begeleidt de groepen tijdens de gesprekken.

Groep 3 gaat op deze middag naar de combinatiegroep 4/5 en heeft wel les.

7 juli

Rapport mee

11 juli

Oudergespreksmiddag 12:30 – 18:00 uur
Oudergesprek op verzoek van ouders (vrijblijvend) 

 ?

Sportdag Bovenbouw

 

13 juli

Ochtend
Stoeltjes passen in de nieuwe groep

18 juli

Toneel groep 6/7/8 en afscheidsavond groep 8

19 juli

Laatste Schooldag met spelletjes georganiseerd in samenwerking met A-C.
Voor groep 1-8.

20 juli

Informatie zal z.s.m. volgen