Oudercontacten

Wij vinden een goed contact van groot belang. Het is zelfs onmisbaar om een kind goed te kunnen begeleiden. Wij organiseren de volgende contacten:

10 minuten gesprekken

In begin november: De school draait dan enkele maanden. Ouders en leerkracht praten dan voornamelijk over het welbevinden van uw kind op school.
In februari: gesprekken aan de hand van de rapporten en Cito-uitslagen.
In juni: gesprekken aan de hand van de rapporten en Cito-uitslagen, op uitnodiging van leerkracht.

Rapporten:
Het rapport is een losbladig systeem in een speciale rapportmap. Hierin worden de vorderingen en ontwikkelingen van de kinderen gerapporteerd. 

Het rapport bestaat uit een voorwoord, een begrippenlijst en per leerjaar een viertal bladen. Op het eerste blad tekenen de kinderen elk jaar hun zelfportret. De drie andere bladen zijn het eigenlijke rapport. Er wordt gerapporteerd over de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkelingen. Ook de resultaten van de toetsen worden vermeld.

De resultaten van de methodegebonden toetsen worden aangegeven met een cijfer, 
de resultaten van de landelijk genormeerde Cito-toetsen met een letter.

Op de rapportavonden wordt n.a.v. het rapport een oudergesprek gehouden. Een neerslag van dat oudergesprek wordt aan het eind door leerkracht en ouders ondertekend en in het leerling-dossier bewaard.
Oudercontactavonden zijn er in november, februari, (april op afroep) en juni (facultatief).

Aanmelding nieuwe leerlingen: zie aanmelding onder "onderwijs".

Intake-geprek
Drie maanden voordat een nieuwe leerling bij ons op school komt is er een gesprek met ouders, de intern begeleider en de groepsleerkracht.

Huisbezoek:
Na ongeveer 6 weken gaan we op huisbezoek bij nieuwe leerlingen van groep 1.

Informatieavonden:
Voorlichtingsavonden aan het begin van een cursusjaar. Ouders krijgen dan informatie hoe er in dat cursusjaar wordt gewerkt  en wat ze in de loop van het jaar kunnen verwachten.

Projectavond:
Eén keer per jaar werken de kinderen aan een gezamenlijk project. 

Op de laatste donderdagavond van een projectweek nodigen wij alle ouders en belangstellenden uit.

Naast deze georganiseerde contacten is het voor ouders altijd mogelijk om na schooltijd even bij de leerkrachten binnen te wippen voor een praatje; ook kunt u even bellen voor een gesprekafspraak met de leerkrachten of de directeur.