Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is € 25,- per kind. U krijgt in september een acceptgiro. Kinderen die na 1 januari op school komen zijn vrijgesteld van de ouderbijdrage.

Voor de schoolreisjes moet apart worden betaald: € 27.50.

Groep 8,- gaat op schoolkamp. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van €80,-.

De bijdragen zijn vrijwillig.