Aanmelding nieuwe leerling

Elk jaar in de maand maart  is er de gelegenheid om de school te bezoeken voor ouders waarvan een peuter voor 1 oktober van het jaar daarop 4 jaar wordt. De ouders worden daarvoor uitgenodigd middels een advertentie in de Ommelander Courant, waar de advertentie van De Noordkaap tussen die van alle andere scholen in de regio een plekje heeft.

Op die middag wordt er een kort verhaaltje verteld over de school en kunnen de (aspirant)ouders een kijkje nemen in de klas en vragen stellen aan de groepsleerkrachten van de onderbouw.Ze krijgen een infopakket mee en kunnen hun kind op dezelfde middag of desgewenst op een later tijdstip aanmelden.

Het is bovendien te allen tijde mogelijk een afspraak te maken met de directeur om informatie over de school in te winnen en een leerling aan te melden.

Kinderen die aangemeld zijn krijgen ongeveer 6 weken voor hun 4e verjaardag een uitnodiging om een aantal dagdelen mee te draaien in de groep. Enkele weken daarvoor heeft de intern begeleider een intakegesprek met (een van) de ouders.

Klik hier voor de aanmeldingsformulier