Historie

Tot 1878 was er in Uithuizermeeden een openbare school, in stand gehouden door de Hervormde Kerk. Deze school stond in de Torenbuurt naast de Mariakerk. Deze situatie heeft tot 1910 geduurd. Toen besloot de hervormde Kerk, in navolging van de Gereformeerde Kerk, een eigen school te stichten en te bouwen.

Pas in 1910 werd de Hervormde School aan de Stationsstraat geopend. In 1933 werd 
achter de school een kleuterschool gebouwd. In 1935 vierde men het 25-jarig bestaan; 
de school had toen 144 leerlingen. De periode van de tweede wereldoorlog was voor de school een moeilijke tijd. Er was tekort aan brandstof, zodat in een bepaalde periode 
slechts halve dagen les werd gegeven. Er waren in de oorlogsjaren 155 ‘normale’ leerlingen en 13 oorlogsevacués. In 1944 moesten de kinderen plaats maken voor de Duitsers die er een noodhospitaal van maakten; men kreeg les in Rehoboth. 
Na de oorlog in 1955 was de eerste ingrijpende verbouwing van de school; er werd o.a. 
een verdieping op gezet. Sommige mensen herkenden de school niet meer: “alleen de 
twee kastanjebomen op het plein waren nog hetzelfde”. In 1960 werd het 50-jarig bestaan gevierd en in 1987 deed zich weer de noodzaak voor om meer ruimte te creëren 
T.g.v. de wet op het basisonderwijs kwamen kleuterschool en lagere school onder één dak: Hervormde Basisschool ‘De Plataan’. Bij deze verbouwing werd de school naar achteren uitgebreid. Ook werden er intern een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 

Sinds 2001 is de school opgenomen in de VCPO. Toen verloor de school ook zijn specifieke hervormde signatuur: Christelijke Basisschool De Plataan. 

Na de ‘Afscheiding’ in 1834 (H. de Cock, Ulrum) werd ook in Uithuizermeeden in 1835 een 

‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ geïnstitueerd. Al gauw hoorde men de roep om een eigen school waar werd onderwezen ‘naar de eis van Schrift en Belijdenis’. Het duurde daarna nog 20 jaar voordat die school er ook werkelijk was; men moest het ook immers allemaal zelf bekostigen. Op 1 februari 1855 werd de Christelijke School te Uithuizermeeden geopend. 

In 1917 werd een compleet nieuwe school gebouwd op dezelfde plek aan de Hoofdstraat.

Vanaf 1951 was in een houten barak naast de school de Gereformeerde Kleuterschool gehuisvest. Pogingen om, toen al, een gezamenlijke Christelijke Kleuterschool te stichten, stuitten op bezwaren van zowel Gereformeerde als Hervormde zijde

Nadat in 1959 het nieuwe schoolgebouw aan de Lijnbaan was betrokken, werd in 1965 een nieuwe kleuterschool gebouwd: ‘Het Kolkje’. In 1986, nadat Lagere school en Kleuterschool Basisschool waren geworden, verhuisden de kleuters nogmaals, naar De Bommel. (voormalige Hervormde Kleuterschool ‘Prietstek)’.

 

Vanaf eind jaren ’90 van de vorige eeuw werd gestreefd naar verdergaande samenwerking en vorming van grotere schoolverenigingen. Dit resulteerde in 2001 in de VCPO Noord-Groningen, met scholen in de gemeente Eemsmond, De Marne, Winsum en Bedum. In Uithuizermeeden waren toen weer twee christelijke basisscholen.

In verband met de bouwkundige toestand van de schoolgebouwen in Uithuizermeeden, had de gemeente Eemsmond in 1998 al aangegeven dat men een zgn. brede school wilde bouwen. Door allerlei oorzaken duurde het nog 11 jaar voordat deze brede school, in afgeslankte vorm, gerealiseerd werd.

Maar in april 2009 kon de wethouder van de gemeente Eemsmond met trots een gebouw openen waarin de kinderen van De Lijnbaan, De Plataan en de Sterren samen met de peuterspeelzaal onder één dak onderwijs zouden krijgen.

Vanaf dat moment hielden ook De Plataan en De Lijnbaan op te bestaan en ontstond de 
Christelijke basisschool De Noordkaap.