Schooltijden.

Elke dag van 8.15 uur tot 14.00 uur. 5 gelijke dagen model

Middagpauze van 11.45 - 12.15 uur. De kinderen eten een kwartier in de klas met hun leerkracht, daarna spelen ze een kwartier buiten.

De kinderen zijn vanaf 8.00 uur welkom in de klas.

De bel gaat om 8.10 uur; dat betekent dat de kinderen dan naar binnen moeten.

Afwijkende lestijden

Afwijkende lestijden worden zo vroeg mogelijk vermeld in de Nieuwsflits en staan vermeld in de jaarplanning.

   
   

Gymnastiekrooster, locatie de Mencke

 

Tijden

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

2017/2018

toesteldag

 

toesteldag

 

 

speldag

 

speldag

 

8.30-9.10

kwa 3/4

kwa   6/7  

kwa   8  

kwa   5/6     

9.10-9.50

kwa 5/6

kwa   8

kwa   6/7 

kwa   3/4      

 

 

Gespreksavonden

 

 De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis voorafgaand aan de rapportbesprekingen.

 

Cito-toetsen

 17 en 18 april 2018                                                               IEP toets groep 8