Schooltijden.

  • 's Ochtends van 08.30 - 11.45 uur.
  • 's Middags van 13.00 - 15.15 uur.
  • Woensdag van 08.30 - 12.30 uur.

Op vrijdag is groep 1 de hele dag vrij.
Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 2 tot en met 4 vrij.

De eerste bel gaat om 8.20 uur; dat betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen gaan. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen van groep 3 naar binnen worden gebracht. Vanaf groep 4 wordt verwacht dat alle kinderen zelfstandig naar binnen gaan.

De kinderen gaan per groep naar binnen. Dit bevordert de rust en veiligheid voor iedereen.
's Middags gaat de eerste bel om 12.50 uur en dan geldt weer hetzelfde.

Afwijkende lestijden

De donderdag voor het paasweekend vieren we met de kinderen het Paasfeest. Alle kinderen blijven dan tussen de middag over.

Ze zijn om 13.30 uur vrij.

Alle andere afwijkende lestijden worden zo vroeg mogelijk vermeld in de Nieuwsflits.

   
   

Gymnastiekrooster, locatie de Mencke

 

Tijden

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

2017/2018

toesteldag

 

toesteldag

 

 

speldag

 

speldag

 

8.30-9.10

kwa 3/4

kwa   6/7  

kwa   8  

kwa   5/6     

9.10-9.50

kwa 5/6

kwa   8

kwa   6/7 

kwa   3/4      

 

 

Gespreksavonden

 

 De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis voorafgaand aan de rapportbesprekingen.

 

Cito-toetsen

 17 en 18 april 2018                                                               IEP toets groep 8