Ontbijt op de eerste schooldag

Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar ontbijten we met de hele school gezamenlijk op het schoolplein. Een gezellige manier om samen aan het nieuwe jaar te beginnen. En het is dan echt altijd mooi weer

 

Goede doelen
Als school streven we ernaar regelmatig een bijdrage te leveren aan een goed doel b.v  Stichting Red een kind, hulp aan Roemenië etc. Deze bijdrage komt tot stand door een actie die veelal uitgevoerd wordt door de leerlingen. We vinden het belangrijk dat we ons inzetten voor anderen. Informatie hierover ontvangt u in de loop van het schooljaar.

                       
Schoenmaatjes
Onze school doet ieder jaar mee met Schoenmaatjes (voorheen Operatie Schoenendoos).

 Dit geeft de kinderen de kans om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Als Schoenmaatje vullen zij een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De Stichting Edukans zorgt er voor dat de volle schoenendozen verzonden en uitgedeeld worden in landen als Oeganda, Malawi of Albanië.Sponsorloop

Elk jaar organiseert de ouderraad in september een sponsorloop.
Met deze sponsorloop wordt geld opgehaald. Van dit geld worden spullen gekocht die school nodig heeft.
Het afgelopen jaar is dit geld gebruikt om boeken voor onze schoolbibliotheek te kopen en zo de keuze te verruimen en ook zijn er nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft.

 

 

 

 

Kinderboekenweek

Elk jaar in oktober werken we met de kinderen over het thema van de kinderboekenweek. Lezen is niet alleen belangrijk maar ook leuk. Daarom besteden we altijd veel aandacht aan de kinderboekenweek. Natuurlijk sluiten we af met een activiteit waar ouders bij zijn betrokken!


Kinderpostzegels

In het najaar gaan de kinderen van groep 7 op pad met de kinderpostzegels. De opbrengst van de verkoop gaat naar projecten voor kinderen en onderwijs in verschillende landen.


Sinterklaasfeest

Elk jaar vieren we het Sinterklaasfeest samen met de Sint.

 
 Kerstfeest

Het kerstfeest vieren we met elkaar. We wisselen de locatie jaarlijks af. Het ene jaar vieren we het op school in de eigen groep, het andere jaar in de kerk samen met de ouders, broertjes en zusjes etc. We vieren deze kerstviering in de Zionskerk.

 

Kerk, school en gezinsdienst

Jaarlijks verleent de school medewerking aan een kerkdienst. In deze dienst, waarbij de kinderen actief betrokken zijn, sluiten we een bijbels thema af. Deze viering wordt voorbereid door een commissie die is samengesteld uit personeelsleden, ouders en afgevaardigden van de kerk.


 

Schoolreisje

De groepen 1 tot en met 6 gaan op schoolreis. U krijgt hier in de klas altijd extra informatie over.

Om de prijzen enigszins in de hand te kunnen houden, wordt een groot deel van de opbrengsten van het oud papier besteed aan de schoolreisjes en het schoolkamp.


Schoolkamp voor groep 7 en 8

De groepen 7 en 8 gaan op een driedaags kamp. Het kamp valt in een van de laatste schoolweken. U krijgt hier ter zijner tijd bericht over.


Eindfeest

Aan het eind van het schooljaar organiseert de ouderraad in samenwerking met de leerkrachten deze gezellige middag op het schoolplein. Er is van alles te doen voor jong en oud.

 

Afscheidsfeest groep 8

We willen de achtste groepers niet ongemerkt van school laten gaan. Daarom is er aan het eind van het schooljaar een afscheidsfeest, waarop groep 8 zich vol trots en zenuwen presenteert met een daverende musical. Deze afscheidsavond is traditiegetrouw een avond met een lach en een traan.


Sportdagen

Ieder schooljaar worden er sportactiviteiten georganiseerd. Dit gebeurt gezamenlijk met de andere basisscholen in Uithuizen.

Voor de groepen 3 en 4 is er in het voorjaar een sportdag in de sporthal. Voor de groepen 5 t/m 8 is het ene jaar de atletiekmorgen op het sportveld, het andere jaar de triatlon bij het zwembad. De groepen 5 en 6 hebben een lijnbaltoernooi medio januari. De groepen 7 en 8 doen mee aan de paascup voetbal (jongens) en handbal (meisjes). Bij deze activiteiten ontvangen de kinderen een diploma of herinnering. Data vindt u elders op deze site.

Sportactiviteiten buiten schooltijd zijn: dammen, schaken, peanutbal en voetbal.

 

Cultuur 

Incidenteel bezoeken groepen van onze school een culturele voorstelling. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de ouders. Het kan ook gebeuren dat een gezelschap een theatervoorstelling bij ons op school speelt.

Ook gaan we op bezoek bij wat we dan noemen het culturele erfgoed in de omgeving van Uithuizen. Met de Menkemaborg op loopafstand mag duidelijk zijn dat we daar bijvoorbeeld met groepen kinderen heen gaan.


Verjaardagen

Als de kinderen jarig zijn, trakteren zij de klasgenootjes. Een gezonde traktatie stellen we op prijs. Een eventuele traktatie voor de meesters en juffen wordt naar de keuken gebracht, met een briefje waarop staat van wie de traktatie is en de reden van de traktatie. De kinderen krijgen als cadeautje een mini-poster, die ze zelf mogen uitzoeken.

Er is een jarige juffen en meesterdag, waarop de verjaardagen van de leerkrachten worden gevierd. Alle kinderen doen deze dag mee aan feestelijke activiteiten


Gruiten 

Ter bevordering van gezonde voeding hebben we op dinsdag en donderdag gruitendagen. Gruiten is een samenvoeging van de woorden groente en fruit. Op deze dagen vragen we of u uw kind groenten of fruit wilt meegeven voor de pauze.

EU fruit

Onze school geeft zich elk jaar op voor EU schoolfruit.
Dit betekent dat als we worden ingeloot, 20 weken fruit op school ontvangen en in de pauzes aan de leerlingen geven. We werken over gezonde voeding en maken leerlingen bewust van gezonde eetgewoonten.

Ongeveer 10 keer per jaar staat de oud papier container bij school. De opbrengst komt ten goede aan de schoolreisjes en het schoolkamp. Data: zie agenda.