De School

CBS Koning Willem-Alexander is een Christelijke basisschool. Onze levensbeschouwelijke uitgangspunten zijn de volgende:

 • We leven en werken vanuit ons geloof in God.
 • We laten ons inspireren door de Bijbel.
 • In de lessen godsdienstige vorming nemen Bijbelverhalen een belangrijke plaats in.
 • Met die verhalen willen wij kinderen kennis laten maken met de liefde van God.
 • We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar.
 • Uitgaande van de uniciteit van ieder kind richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden.
 • Wij streven naar een schoolklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en aanvaard weet.

Uw kinderen zijn bij ons in goede handen. De leerkrachten van de Koning Willem-Alexander kennen uw kind en  weten wat uw kind nodig heeft. Maar nog veel belangrijker is, uw kind is in veilige handen bij God. Uw kind is een parel in zijn hand. Een parel in de hand van de Hemelse Koning. En dat maakt uw kind tot een echt Koningskind.


Ons onderwijs

Op de Koning Willem-Alexander werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Vanaf groep 1 zit er een opbouw in de mate van zelfstandigheid van de kinderen. Uiteindelijk mogen kinderen zelf keuzes maken in hun planning. Dit proces brengt met zich mee dat de leerkracht zo tijd kan vrijmaken om extra instructie te geven.

De leerkrachten vormen de basis voor goed onderwijs. Daarom investeren we ook in instructie en worden de leerkrachten jaarlijks gevolgd in hun vaardigheid op dit gebied.

Alle leerkrachten zijn gecertificeerd, waarmee ze bewezen hebben te voldoen aan het geven van goede lessen op het  gebied van instructie.

Ons onderwijs voldoet aan alle kwaliteitseisen van de inspectie. De inrichitng van de leerlingenzorg staat garant voor voldoende aanbod voor alle kinderen. Dat geldt voor zowel kinderen die uitvallen als voor kinderen die meer aankunnen.

 
Onze onderwijskundige visie
 • Het kind staat bij ons centraal.
 • Wij zijn voor alle kinderen een veilige en vertrouwde school  waar kinderen veel leren in een warm pedagogisch klimaat.
 • We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze zich bij ons thuis voelen.
 • Elk kind is uniek en waardevol en heeft zijn eigen gaven en talenten.
 • Alle kinderen hebben recht op aandacht. We willen dat elk kind zich maximaal ontwikkelt, zowel op het sociaalemotionele als op het cognitieve vlak.
 • We willen dat kinderen succeservaringen opdoen.
 • In onze visie zijn kinderen autonoom als het gaat om zelf hun keuzes maken. Dat lukt ze niet zonder duidelijke kaders en regels. Die geven wij ze daarom.
 • De zelfstandigheid van de kinderen wordt geleidelijk bevorderd.
 • Het streven is er op gericht om leerkrachtonafhankelijk te kunnen werken; dat houdt in dat kinderen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht.
 • We dagen kinderen uit om als het ware zelf aan het werk te gaan, soms zonder instructie; we geven ze hierdoor vertrouwen.
 • De kinderen worden hierdoor steeds meer verantwoordelijk voor het werk dat ze op school doen.


Onze missie

Christelijke Basisschool Koning Willem-Alexander :

De kroon op je toekomst!


Schoolgrootte

Sinds de laatste teldatum van oktober  hebben we 110 leerlingen. De kinderen zijn verspreid over 5 groepen. We werken met gecombineerde groepen. De gemiddelde grootte is 23.