Voor- en naschoolse opvang

De VCPO heeft convenanten gesloten met SPGE, Kids2b en Jodocus. Deze organisaties regelen voor de scholen de voor- en naschoolse opvang. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij de directeur.