Overblijven

Rol overblijfkracht:
Vriendelijk en ordelijk laten verlopen van de overblijf.
Er wordt positief met en over kinderen gesproken.
Kinderen mogen NOOIT zonder toezicht van een overblijfkracht alleen op het plein zijn of in de school. Waar de meeste kinderen zijn, 2 overblijfkrachten en waar de minste kinderen zijn 1 overblijf kracht.
Bij problemen en vragen neemt de overblijfkracht contact op met mevr. Miske.

 

Afspraken rond het overblijven:
Kind naar de overblijf?
Ouders wier kinderen gebruik maken van de overblijf worden opgegeven bij mevr. Miske. Mevr. F.Miske heeft een lijst met de dagen waarop bepaalde kinderen zeker gebruik maken van de verblijfsmogelijkheid. Kinderen die incidenteel gebruik maken van het overblijven moeten worden aangemeld bij mevr. Miske .  Haar mobiele nummer  06-20390525- en telefoon thuis 0595-431281. Op deze manier is het inzichtelijk of er eventueel een reserve overblijfkracht bij moet springen.

 

Kind ziek?
Kinderen die ziek zijn moeten afgemeld worden voor het overblijven. U kunt dit doorgeven bij de ziekmelding op school of u meldt dit ook nog bij mevr. Miske.

 

Kind (vaste overblijfgroep) mag met ander kind thuis eten?
Het kind dient van de ouders een briefje mee te krijgen met handtekening waarop staat dat het niet naar de vaste overblijf dag hoeft.

 

Wordt er niet nog met cash geld gewerkt?
Nee, u kunt een kaart kopen van 4x en hier incidenteel gebruik van maken. Deze ligt op school. U kunt het bedrag van 6,00 euro over maken naar NL 85 RABO 0363705651 o.v.v. uw naam en naam van uw kind(eren).

De overblijfkrachten hebben met elkaar afgesproken om het overblijven op een vaste manier te organiseren. Dit is voor de kinderen voorspelbaar en prettig.

De overblijfkrachten worden binnenkort uitgenodigd voor een cursus van 2 avonden extern georganiseerd voor overblijfkrachten VCPO-NG.

 

Draaiboek overblijven
11:45 uur
De overblijfkinderen melden zich bij de overblijfouder in het desbetreffende lokaal. De namen worden op de lijst bijgehouden.

11:45 – 12:00 uur
De kinderen gaan lekker buiten spelen en even uitwaaien bij droog weer.

(Bij vies weer gaat de overblijfouder met de kinderen eten.)

12:00 uur : 12:15 uur/12:30
Start met gebed, lied of andere opening
12:15 – 12:30 uur         
De tosti’s etc. worden gemaakt op donderdag en iedereen blijft in ieder geval tot 12:15 uur gezellig aan tafel eten.

12:15 uur/12:30  tot 12:50 uur
De kinderen overleggen met de overblijfkracht  wat hun plan is. Gaan ze binnen een spel doen, lekker buiten spelen, gaan ze knutselen (Er is een box met diverse keuze mogelijkheden beschikbaar)

Nintendo’s zijn toegestaan op eigen risico!

Gaat het met een kind en de overblijfkracht echt niet goed en komen ze er samen niet uit, dan komt de groepsleerkracht van het kind met het kind over de ontstane situatie spreken.

12:50 uur
Het team neemt de verantwoording van de kinderen weer op zich.

De overblijfkracht  wast de gebruikte kopjes etc. af en veegt even de vloer en  zorgt dat alles netjes achter blijft in de desbetreffende ruimten.