Luizenpluizen

Luizen-opsporingsteam (LOT)
Elke maandag na de vakantie worden de kinderen door een groep ouders gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer er tussentijds in een groep hoofdluis wordt geconstateerd kan er een extra controle worden gedaan. Indien er tijdens deze controle bij uw kind hoofdluis en/of neten worden geconstateerd, wordt dit telefonisch aan de ouder(s) / verzorger(s) doorgegeven. Om het probleem van de hoofdluizen onder controle te krijgen is het zeer belangrijk dat alle ouders hieraan meewerken.
Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis constateren, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht?
 
Meer lezen? Kijk op www.rivm.nl/hoofdluis