Informatie aan ouders

Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond. U krijgt dan informatie over de vakken van de jaargroep en het lesrooster.

In september wordt u uitgenodigd voor een omgekeerd oudergesprek. Dit betekent dat u de kans als ouder krijgt om over uw kind te vertellen aan de leerkracht.

Twee keer per jaar vinden er rapportbesprekingen plaats. Deze vinden plaats medio februari en juni. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een rapport.

De kleuters krijgen aan het eind van het schooljaar hun rapport. Hun ontwikkeling wordt onder andere gevolgd door observaties en toetsen. Die opbrengsten worden gemeld tijdens de besprekingen van medio februari en juni.

 

Inloopochtenden (kovvie mit kouk)

Deze ochtenden zijn bedoeld voor alle ouders van school die vragen hebben, of opmerkingen willen maken over de school. Onder het genot van koffie en koek wisselen de directeur en de voorzitter van de schoolcommissie samen met de ouders hierbij van gedachten. Ook de medezeggenschapsraad streeft ernaar om een afgevaardigde aanwezig te laten zijn.

Het is goed dat er een gepland moment is waarop dit kan gebeuren. In een ontspannen sfeer worden vaak heel wezenlijke zaken besproken. De school kan er vaak veel van leren en we hopen de ouders zo nog beter te informeren.

Elk kwartaal zijn er inloopochtenden gepland. Data: zie agenda.

 

Nieuwsbrief

Een keer per veertien dagen verschijnt een nieuwe nieuwsbrief. Hierin staan actuele schoolzaken.  Deze wordt per mail toegestuurd en is op de site te vinden onder informatie.