Hulpouders

Een school kan niet zonder de hulp van ouders. Er zijn diverse activiteiten waarvoor we een beroep op u doen, bijvoorbeeld als begeleider bij lezen, lampionnen maken, overblijven, uitstapjes, luizenpluizen, de paasluch, de buitenspeeldag, de bazaar en noem maar op.

Per klas wordt aan het begin van het nieuwe jaar een klassenouder aangesteld. Deze klassenouder regelt wanneer nodig ouders voor activiteiten en/of begeleiding. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. De activiteiten die plaatsvinden met hulp van de ouder vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

We denken bij ouderhulp niet alleen aan een extra stel handen. Ook het zitting nemen in de ouderraad en de medezeggenschapsraad zien we als ouderhulp! Meedenkers zijn altijd van harte welkom.