Stichting Gewoon Bijzonder

 

Samen waar het kan
Apart waar nodig
Samen naar school


CBS Koning Willem-Alexander werkt samen met Stichting Gewoon Bijzonder

Naast de kleutergroep bevindt zich een prachtig lokaal voor kinderen met een meervoudige beperking.
Wie of wat is stichting Gewoon Bijzonder?  

Stichting Gewoon Bijzonder is ontstaan als ouderinitiatief samen met de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Alies Kap is de initiatiefnemer en moeder van 4 bijzondere kinderen. Julia, Bas, Laura en Daan, waarvan Laura een zeer ernstig meervoudig complex gehandicapt meisje is.

De NSGK heeft als droom een samenleving te zijn waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap sámen leven. Er zijn op dit moment acht bijzondere klassen in Nederland. Klassen, binnen de locatie van een reguliere basisschool, die een stimulerende leeromgeving bieden voor kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking. Deze initiatieven zijn genomen door ouders en werkers in de zorg die vinden dat kinderen met en zonder beperking veel van elkaar kunnen leren door samen op te groeien. Deze klassen zijn mede tot stand gekomen dankzij financiële steun en begeleiding van NSGK.

Op dit moment moeten de kinderen lang in de taxi zitten en komen ze vaak moe aan op hun bestemming in bijvoorbeeld Haren.

Stichting Gewoon Bijzonder heeft als doelstelling in de reguliere basisschool een kleinschalig gespecialiseerde kinderdagcentrum te starten voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in de basisschool Koning Willem Alexanderschool in Uithuizen.

Onze basisschool heeft het project als zodanig omarmd en gaat zeer enthousiast mee in het traject. De visie van de school is om ieder kind te laten stralen.
Doel is om de verbinding waar dat kan met elkaar te zoeken.

Hoe ziet dat er concreet uit?
Leerlingen van CBS KWA die een prentenboek komen voorlezen.
Het welkom zijn  in de klas en bijvoorbeeld samen genieten van de muziekles en samen zingen.
Tijdens atelierlessen samen met een begeleider bij ons komen knutselen.
Samen op het plein genieten  van het spelen.
Zo zijn er veel meer mogelijkheden. 

Krijgen de leerlingen nog voldoende les?
Alles blijft zoals het is en er wordt niks van de onderwijstijd  van de leerlingen afgesnoept.
Waar de verbinding kan worden gelegd, daar zal deze worden gelegd.
We zullen wanneer het allemaal concreet wordt een project op school houden, waarin de leerlingen kunnen “ervaren” wat het is om niet te zien en dat je dan voelt en wat het betekent als je niet goed hoort. Hiervoor zijn speciale projecten ontwikkeld die wij gaan inzetten om onze leerlingen voor te bereiden en mee te nemen.

Waarom kiest het team  en de directie van cbs Koning Willem-Alexander hiervoor?

“De toekomst behoort toe aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.” (Eleonor Roosevelt)

Een school is een plek waar...
...iedereen welkom is om bij te dragen aan het doel van de school
...iedereen wordt gezien als een mens met waarde
...alle leerlingen en volwassenen elkaar ondersteunen en actief leren

Doel van cbs Koning Willem-Alexander
“We kunnen niet van elk kind een ster maken. We kunnen wel elk kind laten stralen!!”

Als directeur van cbs Koning Willem-Alexander wil ik me inzetten voor een prachtige verbinding tussen kinderen met een meervoudige beperking en basisschool kinderen.  Een verbinding die meerwaarde heeft! Wij zijn op de wereld om elkaar verder te helpen, om met vallen en opstaan te leren en ons te ontwikkelen om ons werkelijk  in te zetten voor wat er echt toe doet! Om te kunnen geven en om te kunnen ontvangen. De basisschool is een leerplaats voor het leven. Iedereen is “gewoon bijzonder”.

Mathilde Lievers
(directie)

Anja Meems (leerkracht):
“ Ik zie Stichting “Gewoon Bijzonder” als een waardevolle mogelijkheid waarin kinderen van onze school op een natuurlijke manier leren omgaan en plezier krijgen in de omgang met kinderen die leven met een beperking.”

“Bloemen groeien door de zon, kinderen door de liefde”