Kindcentrum

Intergraal Kindcentrum

Wij maken deel uit van een Intergraal Kindcentrum (IKC).  Een IKC wordt gevormd door één of meerdere scholen samen met een kinderopvangorganisatie.

Het kindcentrum waar wij deel vanuit maken wordt gevormd door de volgende partners:

CBS Willem van Oranje

KBS De Jonge Helden

OBS de Sterrenborgh

SKE (kinderopvang)

Heeft u buitenschoolse opvang nodig dan kunt u contact opnemen met de SKE (St. Kinderopvang Enschede). Dit geldt zowel voor de voorschoolse als de naschoolse opvang.