Kindcentrum

Intergraal Kindcentrum

Wij maken deel uit van een Intergraal Kindcentrum (IKC).  Een IKC wordt gevormd door één of meerdere scholen samen met een kinderopvangorganisatie.

Het kindcentrum waar wij deel vanuit maken wordt gevormd door de volgende partners:

CBS Willem van Oranje

KBS Weth. A.G.F. van der Heijdenschool

OBS de Averbeke

OBS de Helmerhoekschool

SKE (kinderopvang)

Heeft u buitenschoolse opvang nodig dan kunt u contact opnemen met de SKE (St. Kinderopvang Enschede). Dit geldt zowel voor de voorschoolse als de naschoolse opvang.