Welkom op onze website!

CBS Willem van Oranje is een kleinschalige, moderne, christelijke school. Ons doel is kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.

Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.

 

Bent u geïnteresseerd in onze school? Een afspraak voor een gesprek met een rondleiding is snel gemaakt. U bent van harte welkom.

 

Riet Edelijn, directeur

 

cbs Willem van Oranje, Ravenhorsthoek 34, 7546 EA, 053-4774729, info@willemvanoranjevco.nl

 

Feestelijke start schooljaar

We zijn dit schooljaar feestelijk begonnen. De kinderen kwamen met een versierde fiets op school. Het was een prachtig gezicht. lees meer

Veilige School

Trots op onze school De Willem van Oranjeschool heeft voor de derde keer het certificaat ‘Veilige school’ verdiend. lees meer

@WvanOranje_VCO

VCO Oost-NederlandVCO Oost-Nederland is een organisatie voor onderwijs én opvang. Met 16 scholen voor christelijk basisonderwijs en 2 kindcentra in Twente en de Achterhoek werken we aan kwaliteit vanuit 4 kernwaarden: identiteit, aandacht, innovatie en professionaliteit.