Bestuur

Van links naar rechts: Trees Siero (voorzitter), Jan Degen (penningmeester)

Trijnie Bleeker (2e penningmeester), Jan v.d. Spiegel (secretaris)