Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2015 - 2020

Focus 2015-2020: kwaliteit, variëteit, talentontwikkeling, innovatie en verbinding

Voor de periode 2015-2020 willen wij onze focus richten op vijf hoofdthema’s:

• Kwaliteit
• Variëteit
• Talentontwikkeling
• Innovatie
• Verbinding

Een toelichting op deze focus gebieden treft u hier aan.

Het gehele plan treft u hier aan.