Wie zijn wij?

De SCPO is een stichting voor christelijk primair onderwijs in de Noordoostpolder. Dertien scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van de SCPO. Vijf scholen bevinden zich in Emmeloord en acht in de omliggende dorpen. Een van de scholen is een school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 1900 kinderen volgen onderwijs op een van de scholen.

De Stichting ondersteunt de scholen bij het geven goed onderwijs, het personeelsbeleid wordt gezamenlijk vormgegeven, de huisvesting en het financieel beleid is een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting. Zo kan de directeur van iedere school zich goed richten op de belangrijkste taak goed onderwijs voor alle kinderen! Alle activiteiten van de stichting hebben uiteindelijk als doel de scholen te ondersteunen bij die taak.

Onze missie

De SCPO is een sprankelende, bruisende en inspirerende organisatie. Scholen van de SCPO geven goed en eigentijds onderwijs. Leerkrachten hebben kennis van zaken en een open houding.

Mission statement:

SCPO: basis voor je leven!

Medewerkers bestuurskantoor

Kristiaan Strijker, voorzitter college van bestuur

Monique van Amerongen HR a.i.

Henny Nijenhuis, Adrministratief medewerker

Tineke Kramer, Secretariaats medewerker