Onderwijscafés

Ook in het schooljaar 2017-2018 worden er weer onderwijscafés gehouden. De data en de onderwerpen van de onderwijscafe's zijn bekend. Dit jaar zijn er  een zestal onderwijscafés . Deze bijeenkomsten  spelen in op de Cao- primair onderwijs waarin per medewerker per schooljaar maximaal 40 uren scholing/ontwikkeling zijn opgenomen. Elke full time medewerker wordt verplicht 4 bijeenkomsten bij te wonen, passend bij de voorkeur en/of schoolontwikkeling. Voor part-timers geldt dat deze verplichting naar rato van de werktijdfactor wordt ingevuld. Dus 0.5 baan = 2 verplichte onderwijscafés per schooljaar. Uiteraard mag men voor meer lezingen inschrijven. 

Na de lezing wordt gevraagd een reflectieverslag te schrijven en een evaluatieformulier in te vullen. Als deze ontvangen zijn, ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat kan gebruikt worden voor het lerarenregister waar iedere leerkracht in moet zijn ingeschreven. 

Medewerkers die in het nieuwe schooljaar een master gaan volgen, al of niet met behulp van de lerarenbeurs, komen ruimschoots aan hun scholing/ontwikkeling uren en worden vrijgesteld van het volgen van deze onderwijscafés. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet welkom zijn!

Geef je voorkeur door via de mail aan alice.polhoud@scpo-nop.nl. 

de data en de onderwerpen zijn nog onder voorbehoud. Klik hier voor de folder.

onderwerp

datum

tijd

Computational Thinking door Pauline Maas

03-10-2017

19.30 – 22.00

Ik wil ook beoordeeld worden door Suzanne Witteveen

08-11-2017

19.30 – 22.00

Social media: Gas geven en remmen door Noud Cornelissen

07-12-2017

19.30 – 22.00

Het gedrag van jonge pubers doorMarina van der Wal

30-01-2018

19.30 – 22.00

Werk maken van identiteit door Albert-Jan Stam

07-03-2018

19.30 – 22.00

Het onderwijs van de toekomst door Loek Heida

05-04-2018

19.30 – 22.00

De illusies van leren door Marald Mens

20-06-2018

19.30 – 22.00