Persbericht fusieakkoord Aves en SCPO

De minister is akkoord:
Stichtingen Aves en SCPO gaan bestuurlijk fuseren

Lees verder

Werken in onderwijs is continu knallen

Schooldirecteur Gerrit Knijnenberg is vorige week met een dankdienst, toneel en intocht op feestelijke wijze uitgezwaaid op CBS De Lichtboei.

Lees verder

Afscheid John van Slooten

Schooldirecteur John van Slooten van CBS Sjaloom in Rutten wordt op handen gedragen door de leerlingen en ouders in het dorp. Het aanstaande afscheid ontroert hem.

Lees verder

We hebben hier een toptijd gehad

Op CBS De Triangel in Emmeloord-west was vorige week dinsdag het afscheidsfeest van directeur Cor Pieters en Roel Venema en Dineke de Vries.

Lees verder

SWS De Floreant naam fusieschool Luttelgeest

De nieuwe samenwerkingsschool in Luttelgeest, die na de zomervakantie van start gaat, krijgt de naam SWS De Floreant. De naam betekent ‘dat zij mogen bloeien’.

Lees verder

SCPO is op zoek naar een directeur

SCPO zoekt voor CBS De Triangel, een leuke basisschool met 180 leerlingen in Emmeloord, per 1 september 2018 een directeur (0,8-1,0 fte).

Lees verder

Informatie lerarenbeurs

Aanvragen Lerarenbeurs 2018-2019
Leerkrachten die investeren in hun eigen ontwikkeling en professionalisering investeren tegelijkertijd in beter onderwijs voor hun leerlingen. Het volgen van een (master)opleiding is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school. Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een bachelor- of masteropleiding volgen.

Lees verder

Burgemeester op bezoek in De Zeester

Voormalig docent Aucke van der Werff voelde zich woensdagmorgen op De Zeester in Marknesse helemaal thuis. Als afsluiting van een projectweek over de Noordoostpolder konden de kinderen vragen stellen aan hun burgemeester. ,,Of hij als kind al burgemeester wilde worden’’, vroeg een leerling. ,,Nee’’, antwoordde Van der Werff. ,,Toen wilde ik hoofd van een basisschool zijn.’’

Lees verder

Persbericht: Aves en SCPO zetten de volgende stap naar bestuurlijke samenwerking

Aves en SCPO zetten de volgende stap naar bestuurlijke samenwerking

Lees verder

ICT speerpunt SCPO

Tablets bieden ongekende mogelijkheden.

Lees verder

Geweldig systeem voor kleine scholen

CBS Klimop werkt met Philon 7

Lees verder

Tienercollege start in de Noordoostpolder

EMMELOORD - Het Tienercollege is het resultaat van een gezamenlijk project van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en het Emelwerda College. Het doel van het Tienercollege is om de overstap van de basisschool naar de middelbare school geleidelijker te laten verlopen. Leerkrachten uit het basisonderwijs werken hierbij samen met docenten uit het voortgezet onderwijs.

Lees verder

,,Onderwijs verzorgen we samen’’

Het Lichtschip Ens start met oudercafé

Lees verder

CBS Het Lichtschip op tv

CBS Het Lichtschip uit Ens doet mee aan 'Lang Leve de Muziekshow' van ZAPP.

Lees verder

Uitnodiging inloopcafé

Op dinsdagavond 21 november vindt er een inloopcafé plaats met als onderwerp: Wat zijn jouw amities en dromen voor het basisonderwijs?

Lees verder

Uitnodiging Onderwijscafe Methodesoftware

Deze inspiratiesessie is specifiek bedoeld voor onderwijsprofessionals binnen SCPO-NOP die vinden dat zij, met hun collega’s, te weinig rendement halen uit software, maar dit wel graag willen optimaliseren. De volledige uitnodiging voor dit onderwijscafé treft u hier aan.

Lees verder

Week van de pleegzorg

Soms kunnen kinderen, door allerlei omstandigheden in de thuissituatie tijdelijk of voor langere tijd niet thuis wonen. Zij worden dan bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin. 

Lees verder

Nieuwsbrief bestuurlijke samenwerking van AVES en SCPO

Twee stichtingen met hart voor primair onderwijs. Een gezamenlijk maatschappelijk doel. Handelen
vanuit verbinding en elkaar versterken. Efficiëntie. Denken in kansen en duurzaamheid.

Lees verder

Onderwijscafé Pauline Maas

Computational Thinking

Lees verder

Tegemoetkoming studiekosten

Met de Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO krijg je als paboafgestudeerde een extra steuntje in de rug om verder te studeren en tegelijkertijd betrokken te blijven bij het onderwijs.

Lees verder

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 is uit. Om het jaarverslag te lezen klikt u hier.

Lees verder

Nieuwsbrief Samenwerkingsonderzoek SCPO – Aves

In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de start van het onderzoek naar de intensivering van de samenwerking tussen beide schoolbesturen. Via deze nieuwsbrief brengen de besturen u graag op de hoogte van vorderingen van het onderzoek. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Lees verder

Vier nieuwe rekenspecialsiten voor de SCPO

Woensdag 24 mei ontvingen Roelien Boersma (De Klimboom), Annemieke Fidder (De Regenboog Creil), Yndira van de Laan (De Triangel) en Petra de Jong (De Schalmei en Sjaloom) hun diploma ‘Rekencoördinator’ op de VIAA in Zwolle. Voor hun eindpresentatie waren enkele directeuren uitgenodigd en zij mochten kijken en luisteren naar wat de cursisten hadden geleerd tijdens hun studie en naar wat ze van plan waren te gaan doen op hun eigen school.

Lees verder

Personeelsbijeenkomst

Op 11 april jl. was de personeelsbijeenkomst voor de medewerkers van SCPO. In deze bijeenkomst werden de personeelsleden geïnformeerd over de eerste 100 dagen van de nieuwe bestuurder Kristaan Strijker. Na de interactieve presentatie was er voor iedereen high tea.

Lees verder

INOP - Nationale Onderwijsprijs

Op 29 maart was CBS de Rank, namens SCPO, afgevaardigd in het WTC in Rotterdam als provinciekampioen PO om mee te dingen naar de nationale onderwijsprijs 2017. Als provinciekampioen moest er een introductiefilmpje van 1 minuut worden aangeleverd. Zie hieronder de ingestuurde versie die in het WTC is getoond.

Lees verder

Onderwijscafé 'Outstanding'

Op 24 januari jl. was het onderwijscafé “Outstanding” in het Cultuurbedrijf.

Lees verder

Excellente school?

Maandag 23 januari a.s. in de ochtend horen wij of Het Lichtschip excellente school wordt”.

Lees verder

Onderzoek naar bestuurlijke samenwerking SCPO en Aves

Emmeloord, woensdag 30 november 2016

Lees verder

Visble Learning

Op de SCPO studiedag van 12 okotber jl. werd een workshop gegeven betreffende Visble Learning. De presentatie van deze workshop treft u hier aan.

Lees verder

Kindcentrum Espelervaart krijgt meer vorm

De Lichtboei wordt gerenoveerd

Lees verder

Singapore Maths

Op de SCPO studiedag van 12 oktober jl. zijn er verschillende workshops gegeven. Eén daarvan was 'Singapore Maths'. De bijbehorende peresentatie (geheel in het Engels) treft u hier aan.

Lees verder

Presentatie 'Effectieve feedback'

Op de SCPO studiedag van 12 oktober jl. is er o.a. een workshop verzorgd met betrekking tot het geven van 'Effectieve feedback'. De bijbehorende presentatie van deze workshop treft u hier aan.

Lees verder

SCPO op weg van beter naar best

De Rank gaat in 2017 op voor voor nationale onderwijsprijs

Lees verder

Lerarenregister in ontwikkeling

De Tweede Kamer heeft op 11 oktober 2016 het wetsvoorstel lerarenregister aangenomen. De Eerste Kamer moet ook nog beslissen over het wetsvoorstel. Toch wil DUO schoolbesturen alvast voorbereiden op het onderdeel ‘gegevenslevering’ uit het wetsvoorstel.

Lees verder

Presentatie 'Onder de motorkap'

Op de SCPO studiedag van 12 oktober jl. gaf Drs. M. Mens een presentatie met als titel 'Onder de motorkap' een kijkje in het lerende brein.

Lees verder

Kristiaan Strijker nieuwe voorzitter College van Bestuur SCPO

De Raad van Toezicht van SCPO (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Noordoostpolder) heeft een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Kristiaan Strijker zal per 1 januari 2017 in dienst treden bij de SCPO als opvolger van Adriaan van Hove. 

Lees verder

SCPO studiedag - oktober 2016

Zo kan het ook! 

Lees verder

Onderwijsprijs

12 oktober 2016      CBS De Rank

brief 2503^kk  t.a.v. mevr. H. Langenbach

Onderwijsprijs Flevoland  Sportstraat 26  

Lees verder

Het Lichtschip Ens kandidaat traject Excellente scholen 2016

Op 29 juni jl. heeft Het Lichtschip te Ens zich kandidaat gesteld voor het traject Excellente Scholen 2016. Het is een voorwaarde voor het predicaat Excellente School dat een school goed onderwijs biedt. De afgelopen weken heeft de inspectie een bureauonderzoek uitgevoerd naar de onderwijskwaliteit op Het Lichtschip te Ens. De inspectie onderzocht de onderwijskwaliteit op van de gegevens die al bij de inspectie bekend zijn én op basis van de door Het Lichtschip aangeleverde informatie. De inspectie heeft besloten om Het Lichtschip toe te laten tot het beoordelingstraject voor het traject Excellente Scholen 2016.

Lees verder

SLIG-project (Samen Leren Inhoud Geven)

Op woensdag 18 mei jl. presenteerden alle SCPO- scholen middels een info - markt de uitgevoerde onderzoeken.

Lees verder

CAO onderhandelingen

De PO-Raad en de vakbonden hebben vandaag de onderhandelingen voor een nieuwe cao afgebroken. De onderhandelingen lopen al maanden uitermate stroef en de tijd tikt door. Op 1 april had er een akkoord moeten zijn, omdat wij als schoolbestuur voor 1 mei ons bestuursformatieplan afgerond moeten hebben. Die cao-onderhandelingen zijn mislukt.

Lees verder

Onderwijscafé 29 maart 2016

Marald Mens geeft inzicht in het brein

Lees verder

Workshop 'Netwerk het jonge kind'

Woensdagmiddag 24 februari verzorgde de SCPO voor de leerkrachten van groep 1 t/m 4 het leernetwerk 'Het jonge kind'.

Lees verder

Team Doen vertelt in Onderwijscafé SCPO

EMMELOORD – Twee medewerksters van team Doen kwamen woensdagavond in het Onderwijscafé SCPO in The Bottom in Emmeloord uitleggen wat het team doet nu de jeugdzorg onder de gemeenten valt.

Lees verder

Cbs het Lichtschip landelijk in het nieuws

ENS - Eeuwige roem. Wout (10) van basisschool Het Lichtschip in Ens doet het voor niets minder. Samen met drie klasgenootjes gaat hij in korte broek naar school. Voor een weddenschap.  Zij trotseren het koude weer iedere dag opnieuw. Het dragen van een lange broek staat gelijk aan opgeven. „Zelfs als ik het ijs op kan wil ik in korte broek schaatsen”, klinkt het zelfverzekerd bij Menno (11).

Lees verder

Goed bezocht onderwijscafé

Op dinsdagavond 8 december was er in The Bottom weer een goed bezocht onderwijscafé. Dit keer met als onderwerp Jeugdzorg. Wil je meer lezen over deze avond en het onderwerp klik dan hier.

Lees verder

De leerkracht doet ertoe!

Albert de Boer, consultant van Educatief Centrum de IJsselgroep in Zwolle, sprak donderdagavond voor 45 leerkrachten van de SCPO in The Bottom in Emmeloord.

Lees verder

Basisscholen en Cultuurbedrijf NOP tekenen convenant.

PERSBERICHT

Lees verder

Onderwijscafé

"Grote opkomst bij eerste Onderwijscafé. Dit opschrift stond 23 september jl. in De Noordoostpolder.

Lees verder

Pilot zelfevaluatie, visitatie en audits

De SCPO heeft meegewerkt aan de pilot zelfevaluatie, visitatie en audits. Dit rapport is opgemaakt door de PO-Raad in opdracht van de Inspectie van Onderwijs. Klik hier voor de brochure.

Lees verder