Taken en bevoegdheden leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de grondslag en het doel van de Stichting. Tevens ziet zij toe op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de SCPO:

Ina Deuling (voorzitter)

Gerald Kreder

Bert Philipsen (vice voorzitter)

Jaap Jongejan

Esther Blankvoort