SCPO

De scholen van de SCPO noemen we scholen voor christelijk onderwijs. 

De SCPO vindt het in de eerste plaats erg belangrijk dat kinderen goed onderwijs krijgen, maar de scholen van de SCPO bieden meer dan alleen het aanleren van basisvaardigheden.

Scholen van de SCPO geven ook royaal aandacht aan hoe je deze vaardigheden kunt gebruiken, je talenten kunt benutten. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor de ander.

Door het vertellen van bijbelse verhalen, het zingen van bijpassende liederen en dagelijks bidden en te danken maken we de kinderen bekend met bijbelse waarden en normen. Deze zijn het uitgangspunt voor ons handelen. De christelijke identiteit is dan ook zichtbaar in het onderwijsaanbod, het omgaan met elkaar in de school en in het handelen van de medewerkers.

De christelijke identiteit van de scholen is niet ingeperkt door woorden, historie of aannames. Zij is ruimtegevend. Scholen van de SCPO worden uitgedaagd op een eigentijdse en aansprekende manier inhoud en vorm te geven aan de christelijke identiteit.

Ieder kind doet ertoe, is uniek. Leerkrachten hebben daarom een open houding, niet perfect is ook goed, je mag er zijn, je mag jezelf zijn, je mag gebruik leren maken van je talenten, we houden rekening met de ander en we gaan uit van het positieve.