Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden zij voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt echter niet. Kinderen die het nodig hebben, kunnen naar de speciale school basisonderwijs of naar de het speciaal onderwijs. Vanwege de wetgeving Passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen een inspanningsverplichting hebben om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.

Echter, de SCPO erkent dat er grenzen zijn aan de zorg, voor het kind en voor een school. Als de SCPO de zorg niet kan bieden op een van onze scholen, dan is ons uitgangspunt kinderen zo nabij mogelijk onderwijs te laten volgen. Om aan al de kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te bieden, participeert de SCPO in een zgn. samenwerkingsverband (SWV). De Scholen in het SWV maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Lees meer op de website van het samenwerkingsverband, www.passendonderwijsnu.nl .