Kindcentra

Scholen staan midden in de maatschappij. Dat onderwijs niet op zich staat, is in de afgelopen periode duidelijk geworden. Wij zijn verbonden met partners in het onderwijs zoals kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en vormen van speciaal en voortgezet onderwijs. De SCPO zet in op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, waarin met name de verbinding met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is verankerd.

Inmiddels zijn er al Kindcentra gerealiseerd in: