Uitstapjes

Een aantal keer per jaar  worden wij door verschillende instanties uitgenodigd voor een educatief bezoek aan bijvoorbeeld de kinderboerderij of een museum. Soms worden er ouders gevraagd of ze een groepje willen begeleiden tijdens zo’n activiteit.
Het is dus mogelijk dat een klassenouder u per app of mail benadert met de vraag of u beschikbaar bent om te begeleiden tijdens een uitstapje.
Ook kan het zijn dat er bij het lokaal intekenlijsten opgehangen worden voor de diverse geplande activiteiten.
Soms ontvangen wij een uitnodiging voor een activiteit kort voor de geplande datum. We proberen
u altijd zo spoedig mogelijk van uitstapjes en de benodigde ouderhulp op de hoogte te stellen
maar dit is niet altijd mogelijk. Indien een uitstapje deels buiten lestijd valt, bijvoorbeeld van 10.00-13.00 uur of 14.00-15.30 uur stellen wij u hiervan op de hoogte.

Klik hier om terug te gaan naar het kopje middenbouw