Jaarverslag MR 2015-2016

Hier kunt u het jaarverslag 2015-2016 van de medezeggenschapsraad (MR) van Brede School Annie M.G. Schmidt downloaden. DE MR legt in dit verslag verantwoording af over haar activiteiten en resultaten in het schooljaar 2015-2016 (de “verslagperiode”).


De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid ten aanzien van onderwerpen die door de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding gevraagd en ongevraagd adviseert en dat bepaalde onderwerpen door de directie ter instemming aan de MR moeten worden voorgelegd.

 

Download (PDF)

 

Het MR jaarverslag 2014-2015 staat online

Op de site staat het jaarverslag 2014-2015 van de medezeggenschapsraad (MR). In dit verslag legt de MR verantwoording af over haar activiteiten en resultaten in het schooljaar 2014-2015.


Lees meer in het Jaarverslag. U kunt het downloaden van de site.