Pestprotocol Annie M.G. Schmidtschool

Per 1 augustus 2012 zijn scholen verplicht te beschikken over een pestprotocol als onderdeel van haar veiligheidsplan. In het pestprotocol van onze school is getracht aansluiting te vinden bij het programma de Vreedzame School.  Dit programma wordt sinds 3 schooljaren op onze school gebruikt om te komen tot een doorgaande pedagogische leerlijn.

Pesten is iets van alle tijden. Toch is er een toenemende behoefte vanuit basisscholen om het pesten op school te voorkomen en, als dat niet lukt, het adequaat aan te pakken. Wij willen als school expliciet aandacht aan dit onderwerp besteden. Middels dit protocol willen we inzicht bieden in de manier waarop onze school kijkt naar pesten, pesten probeert te voorkomen en omgaat met pesten. Op basis van het pestprotocol kan er adequaat en consequent gehandeld worden in situaties waarin pesten een rol speelt.  

Download

Download het pestprotocol (PDF)