Bij de school betrokken personen

<< Terug naar Organisatie

Vertrouwenspersoon

De school heeft een externe vertrouwenspersoon waar u terecht kunt met vragen of opmerkingen van vertrouwelijke aard. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de school. (zie ook hoofdstuk 6, 6.3 klachtenregeling)

Interne contactpersoon klachtenregeling

De school heeft twee interne contactpersonen waar u een klacht betreffende personen of zaken kunt indienen. Indien de klacht intern niet wordt opgelost zorgt de contactpersoon voor verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon.

Stagiares

Op de school kunnen studenten werkzaam zijn die in het kader van hun opleiding stage bij ons lopen. Meestal zijn dit studenten van de PABO of studenten van het ROC die een opleiding tot klassenassistent of onderwijsassistent volgen.

Schoolarts

Gedurende de tijd dat uw kind op de basisschool zit onderzoekt de schoolarts uw kind twee maal. Dit gebeurt op de leeftijd van 5 en 11 jaar. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Tussentijds contact met de schoolarts is tevens mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de school.

Schooltandarts

Twee maal per jaar komt de schooltandarts op school. Zij controleert en behandelt het gebit van uw kind. Als ouder dient u hiervoor uw toestemming te geven.

<< Terug naar Organisatie