Uitgangspunten

<< Terug naar Onze school

Onze school kent een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn voor onze identiteit:

  • Alle leerlingen zijn gelijkwaardig.
  • Wij accepteren geen discriminatie en racisme.
  • Wij eerbiedigen ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
  • Ons onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van de kinderen.
  • Wij willen een goed leerklimaat scheppen waarin samen leren en leren van elkaar belangrijke onderdelen zijn.
  • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen zowel op het gebied van kennis als op creatief en sociaal-emotioneel gebied.
  • Onze school is gericht op de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen.
 
Zie onze introductievideo:
 

Brede School Annie M.G. Schmidt. “Verrukkelijk verschillend”. Onze school van ruim 300 leerlingen in Amsterdam Oud West hecht waarde aan de acceptatie van verschillen tussen kinderen en hun eigenheid. Elk kind mag zijn wie het is. In een leeromgeving die de verschillen tussen kinderen koestert. Juist door de verschillen kunnen zij veel van en met elkaar leren. 

<< Terug naar Onze school