Gebruikte methoden

Taal

Taal op Maat

Aanvankelijk lezen

Veilig leren lezen

Voortgezet technisch lezen

Estafette

Spelling

Spelling op Maat

Rekenen

Alles telt

Geschiedenis

Argus Clou

Aardrijkskunde

Argus Clou

Kennis der Natuur

Argus Clou

Begrijpend lezen

Goed gelezen

Schrijven

Pennenstreken

Engels

Take it easy

Verkeer

Groep 4: Stap Vooruit

Groep 5 en 6: Op voeten en fietsen

Groep 7 en 8 Jeugdverkeerskrant van VVN

Techniek

Geen aparte methode, wordt geïntegreerd bij andere vakken aangeboden

<< Terug naar Onderwijs