Jaarverslag 2015-2016

Inhoud van het Jaarverslag 2015-2016:

OMVANG VAN DE SCHOOL
SPEERPUNTEN VAN BELEID
PERSONEEL
ANNIEDAG
DE OUDERKAMER
JAARVERSLAG EN BEGROTING OUDERRAAD 2015 - 2016
OUDERFONDS
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
VOORSCHOOL POPPEJANS
FINANCIËN
ONDERWIJSRESULTATEN

Download hier het Jaarverslag 2015-2016