Aanbod Kunst en Cultuur januari-juli 2018: inschrijven tot 21 januari

Download: het aanbod januari-juli 2018 van Kunst en Cultuur (Word-document)


 

Hierbij treft u het naschoolse cursusaanbod van Kunst & Cultuur aan voor het tweede semester van 2017-2018.

De deadline van inschrijving is zondag 21 januari 2018. Zijn er op die dag onvoldoende aanmeldingen, dan gaat de betreffende cursus helaas niet door. Wees dus op tijd!

U kunt het inschrijfformulier (te vinden in de bijlage) digitaal retourneren naar kenc@amgs.net  U kunt ook een los mailtje sturen, dan wel graag met alle volledige gegevens, te weten:

voor- en achternaam van het  kind, groep, naam cursus, mailadres ouder & 06-nummer

Op dinsdag 16-1, woensdag 17-1 en donderdag 18-1 kunt u uw kind(eren) ook handmatig inschrijven, ’s ochtends in de centrale hal van de school tussen 8.30-9.00 uur. Daarna sluit de handmatige inschrijving!

Tijdsduur & opvang

Het eerste blok naschoolse K&C- cursussen begint in de week van 5 februari (week 6).

De K&C- cursussen starten om 15.00 uur en ze duren tot 16.30 uur.

M.u.v. de woensdag: dan is de cursustijd van 13.00 – 14.30 uur.

Tussen 14.45 uur – 15.00 uur (op woensdagen tussen 12.30 – 13.00 uur) worden de kinderen opgevangen door Juliët Aydin. Zij kunnen dan iets eten/drinken (zelf meenemen) en even buiten spelen. Deze opvang is inbegrepen in het cursusbedrag.

Er is daarna geen loopservice naar de naschoolse opvangen.

LET OP:

De cursussen dienen vóór aanvang betaald te worden. Indien de cursus nog niet is betaald, kunnen wij uw kind helaas niet toelaten. Houdt u hier rekening mee?

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekening : NL29INGB0004885485  t.n.v. Ouderraad OBS Annie M.G. Schmidt te Amsterdam onder vermelding van:

de voor- en achternaam van het kind, diens groep, de naam van de naschoolse cursus.

N.B. Alleen indien u uw kind vóór de deadline inschrijft, kunnen wij u op tijd laten weten of en bij welke cursus(sen) uw kind is ingedeeld. Dit gebeurt per mail.

 


Download: het aanbod januari-juli 2018 van Kunst en Cultuur (Word-document)