De Brede School Annie MG Schmidt is een buurtschool in Amsterdam-Oud West met ongeveer 300 leerlingen. De leerlingen vormen een goede afspiegeling van de buurt. De school streeft naar degelijk onderwijs met speciale aandacht voor kunst & cultuur en sport.  Lees meer over onze school >

Nieuwsbrief van 5 april 2019 is uit

Lees verder

Informatiebijeenkomsten tijdelijke huisvesting AMGS

Hieronder kunt u de brief downloaden met de data waarop wij informatiebijeenkomsten organiseren over de tijdelijke huisvesting.

Lees verder

Tijdelijke huisvesting AMGS in het schooljaar 2019/2020

Lees verder

Aanbod Sport februari-april 2019: inschrijven voor 25 januari 2019!

Hieronder vindt u het Cursusaanbod Sport voor het tweede semester van onze Brede School.

Lees verder

Naschoolse aanbod: Kunst & Cultuur januari-juli 2019: vóór 21 januari 2019 inschrijven

Hierbij treft u het naschoolse cursusaanbod van Kunst & Cultuur aan voor het tweede semester van 2018-2019. 

Lees verder

De formatie 2018-2019 en vakantierooster

Middels de hieonder te downloaden brief wordt u geïnformeerd over de formatie van het komend schooljaar en het vakantierooster.

Lees verder

Leuk om te zien: filmpje over de school

Lees verder

Inloop op school

Graag aandacht voor de inloop op school 's ochtends. De deuren gaan om 08.20 open en om 08.30 starten de lessen. Zodra de bel is gegaan starten de lessen. Na de zomer is het altijd even wennen maar kom aub op tijd.

Lees verder

De Spelinloop in West

De spelinloop is een laagdrempelig aanbod voor ouder met jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Tijdens de spelinloop kunnen kinderen op een veilige plek spelen met leeftijdsgenoten en leren samen spelen. 

Lees verder

Schoolplan 2015-2019

Dit schoolplan laat zien hoe brede school Annie MG Schmidt wil inspelen op een sterk veranderende samenleving en de daaraan gekoppelde onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van haar leerlingen. Dit wil zij doen door in de komende schoolplanperiode aandacht te geven aan thema’s als hogere denkvaardigheden, internationalisering, eigenaarschap en duurzaamheid. Thema’s die hun wortels vinden in een duidelijk omschreven basiskwaliteit en in een lerende organisatie die een ieder de ruimte geeft om volop tot ontwikkeling te komen. En dat allemaal vanuit de - nieuwe - visie dat wij ‘verrukkelijk verschillend’ zijn. Juist door die verschillen kunnen kinderen veel van en met elkaar leren.

Lees verder

Positief speel- en leerklimaat

In de visie van de school staat dat zij waarde hecht aan de acceptatie van verschillen tussen kinderen en dat elk kind mag zijn wie het is. In een leeromgeving die verschillen tussen kinderen koestert. Het is belangrijk dat we daarbij naar kinderen toe een positieve benadering laten zien, niet alleen in ons handelen maar ook in onze schriftelijke communicatie. 

Lees verder